Animatie BRP-straat2019-04-05T17:38:16+02:00

Project Description

Het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten. Zij werken daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Vreemdelingenpolitie. Om het proces nog sneller en soepeler te laten verlopen, hebben zij een nieuwe strategie als het gaat om instroom en uitstroom. Om dit proces zo duidelijk mogelijk te kunnen presenteren, heeft Uit de Kunst! een animatie (zie hieronder) van het nieuwe proces voor COA gemaakt.