COA Jaarverslag 20162019-01-22T13:19:20+02:00

Project Description

Ook dit jaar gaf Uit de Kunst! weer vorm aan het digitale jaarverslag van COA. Het doel van het jaarverslag is inzicht geven in de gebeurtenissen binnen de organisatie in het jaar 2016. Het is een uitgebreid verslag van het COA waarin tevens ook infographics en cijfers zijn opgenomen.

De belangrijkste doelgroep zijn de gemeentes, maar het jaarverslag moet ook interessant zijn voor onder andere studenten, omwonenden en politici. Het jaarverslag werd vormgegeven als een liggende digitale clickable .pdf waarin d.m.v. tabs genavigeerd kan worden door de verschillende onderdelen van de publicatie aansluitend op de vormgeving van de afgelopen jaren.

De onderwerpen in het jaarverslag zijn gebaseerd op gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. Voorbeelden hiervan zijn het veranderend speelveld van het COA, het ongekende tempo in hoge en lagen instroom, pre-inburgering en de introductie van de BRP straat. De voorlopige titel en ondertitel zijn: Dynamiek, groei en krimp in ongekend tempo. Het jaarverslag sluit qua vormentaal en typografie aan bij het hoofdthema ‘Dynamiek’.