Delta Magazine2019-01-22T13:37:30+02:00

Project Description

Rotterdam is een van de veiligste deltasteden ter wereld, maar blijft door zijn ligging in de Nederlandse delta kwetsbaar. In ditĀ magazine, dat Uit de Kunst! samen met HH Vormgeving vorm gaf in opdracht van het RCI (Rotterdam Climate Initiative), wordt een beeld geschetst hoe Rotterdam klimaatadaptatie oppakt. De artikelen geven een indruk wat kennisinstellingen, waterschappen, het bedrijfsleven en de gemeente Rotterdam doen om de stad aan de veranderingen in het klimaat aan te passen.