Huisstijlbewaking Gemeente Rotterdam2019-01-22T09:54:54+02:00

Project Description

Naast huisstijlontwikkeling is Uit de Kunst! ook gespecialiseerd in huisstijlbewaking. Zo werken we
bijvoorbeeld al 21 jaar voor de gemeente Rotterdam waarvan de laatste 3,5 jaar onder een Raamcontract,
gewonnen via Europese Aanbesteding. 

Onder de Raamovereenkomst Vormgeving hebben wij opdrachten gedaan op het gebied van grafische vormgeving en opmaak binnen een reeds vormgegeven huisstijl. We gaven vorm aan flyers, folders, posters, hand-outs, mappen, nieuwsbrieven, boekjes, schema’s, grafieken, infographics, animaties, jaarplannen en –verslagen, advertenties, reclamezuilen, online/social media banners, apps, displays, borden, presentaties, clickable PDF’s etc. voor de clusters Stadsbeheer, Stadsontwikkeling, Werk & inkomen, Maatschappelijk ontwikkeling, Bestuursdienst en de diverse gebiedscommissies.