Posters COA Gedragscampagne.2019-01-22T13:25:23+02:00

Project Description

Voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers(COA) werkte Uit de kunst! mee aan de gedragscampagne voor bewoners van de AZC’s. De campagne had het doel te informeren over de rechten en gewoontes in Nederland, en de huisregels van het COA.

Het communicatiedoel van de campagne was het vergroten en borgen van de kennis en bewustzijn over de wet- en regelgeving in Nederland (grondwet artikel 1) en de normen en waarden op COA-locaties (huisregels) om een betere naleving van deze leefregels te bevorderen (maatregelen en straffen). De onderwerpen zijn uiteenlopend van lichte regels, bijvoorbeeld buiten roken tot zwaardere onderwerpen zoals (huiselijk) geweld en discriminatie.

We hebben bij deze opdracht zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beeldende communicatie in plaats van tekst. Vooral het gewenste ‘goede gedrag’ werd in beeld gebracht, maar ook de consequenties van verkeerd gedrag moesten worden gecommuniceerd. Uit de gedragsanalyse blijkt dat juist de voorbeelden van het gewenste gedrag moeten worden getoond (bijvoorbeeld een persoon die buiten staat te roken) met juist daarbij ook de consequenties van het foute gedrag: de maatregelen en straffen.(bijvoorbeeld politie die aangifte komt opnemen na huiselijk geweld).