Wijktafel ‘placemats’ Feijenoord2019-01-22T09:54:55+02:00

Project Description

Voor de gebiedscommissie Feijenoord ontwierp Uit de Kunst! placemats als ondersteunend materiaal voor de wijktafels in het gebied. Een wijktafel is een overleg tussen wijkbewoners uit een bepaalde woonwijk, vertegenwoordigers van de gemeente, politie (bijvoorbeeld de wijkagent), woningcoöperatie(s) en andere bij de wijk betrokken organisaties. Op een wijktafel kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen, zoals de sociale samenhang, op stapel staande projecten, gevaarlijke plekken en andere problemen van allerlei aard. De agenda wordt in het algemeen door gemeente en bewoners in overleg opgesteld. Op de placemats is te zien welke onderwerpen uit de vorige wijktafel inmiddels gerealiseerd zijn en welke onderwerpen nog op de agenda staan. Ook is er op de placemat ruimte voor de bewoners om aan te geven welke onderwerpen er volgens hen nog op de agenda moeten komen. In totaal maakte Uit de Kunst! zeven placemats; voor elke wijk in het gebied Feijenoord één.