Bouwbord Baggeren2020-07-10T21:56:46+02:00

Project Description

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert op dit moment onderhoud uit in de watergangen Schoonouwen. Het gaat hierbij om baggeren, waarbij we de laag slib of modder op de bodem verwijderen. Om lokale inwoners hiervan op de hoogte te stellen hebben wij dit bouwbord ontwikkeld.