VIP-filmpjes2019-01-22T11:50:22+02:00

Project Description

Het programma Vroege Integratie en Participatie’ (VIP) van het COA is bedoeld om vergunninghouders zo vroeg mogelijk tijdens de opvangperiode te betrekken bij integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Het COA begeleidt, ondersteunt en faciliteert de bewoners om participatie te verhogen op alle terreinen van wonen, werken, leren en recreëren met als doel de kwaliteit van het leven te vergroten.

Om meer zichtbaarheid te creëren van de activiteiten van het programma heeft het COA aan Uit de Kunst! gevraagd om een aantal korte videofilmpjes te maken. Deze videofilmpjes kunnen worden gebruikt bijvoorbeeld bij presentaties voor stakeholders en samenwerkingspartners, bewonersbijeenkomsten of via internet, websites en social media.

We maakten een aantal portretten die laten zien hoe Vroege Integratie en Participatie zijn vruchten afwerpt: succesverhalen van bewoners, statushouders die al zijn uitgestroomd, docenten, casemanagers, ambtenaren en sportcoaches. Onderstaand portret is er één van. Voor de video werkten we samen met Minimal Video.