Uit de Kunst! wint aanbesteding COA2019-01-22T13:30:02+02:00

Project Description

Op 1 november 2015 tekende Uit de Kunst! bij het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) de raamovereenkomst ‘Vormgeving.’ Uit 23 bedrijven werd Uit de Kunst! in augustus geselecteerd om met 4 andere bedrijven offerte uit te brengen en een tweetal fictieve opdrachten uit te voeren. COA koos voor Uit de Kunst! als meest geschikte partij.

Eén van deze opdrachten betrof het ontwerp van een poster ter ondersteuning van de campagne ‘Ontketend’; een campagne met als doel het bevorderen van de bewustwording van medewerkers van de onderlinge afhankelijkheid van elkaar in de vreemdelingenketen. Duidelijk moest worden wat de verschillende rollen en taken zijn van de verschillende organisaties binnen de vreemdelingenketen en wat ieders passie in het werk is.

De posters moesten zowel een fysieke als een digitale verschijning krijgen en er moest een format gemaakt van worden die door andere organisaties/onderdelen van de vreemdelingenketen ingevuld kon worden.

Het COA beoordeelde de uitvoering van de fictieve opdracht als ‘Uitstekend’. Men was met name enthousiast over mate van creativiteit, de vertaling van het thema door de slinger van poppetjes, de beweging in de huisstijlelementen en hoer er met de huisstijlkleuren ‘gespeeld’ is.